Relacions Socials

23/11/2018

La timidesa

La timidesa en psicologia es defineix com un tret de la personalitat, una tendència intrínseca en la manera de ser i actuar. Existeixen persones que tenen més dificultats i barreres mentals per parlar o relacionar-se amb els altres.
09/01/2018

Les relacions socials són claus per a una vida sana i feliç

Waldinger és el quart director de l'Estudi de Desenvolupament d'Adults de Harvard , aquest pot ser l'estudi més llarg de la vida adulta en la història , un projecte únic que ha mantingut la seva línia de recerca durant 75 anys.