Notícies de seguretat psicològica

Com aconseguir que un equip de treball funcioni bé?


En un context de relacions econòmiques cada vegada més globalitzades i complexes , la major part del treball es fa en equip. Existeixen estudis que mostren que els grups tendeixen a innovar més de pressa, detecten errors abans que els individus

Llegeix més