Com aconseguir que un equip de treball funcioni bé?

06/03/2018
Treball en equip, seguretat psicològica

En un context de relacions econòmiques cada vegada més globalitzades i complexes, la major part del treball es fa en equip. Existeixen estudis que mostren que els grups tendeixen a innovar més de pressa, detecten errors abans que els individus i troben solucions més efectives per als problemes.

En el 2012, Google, que és una de les majors defensores que l'estudi dels treballadors pot transformar la productivitat, es va centrar en com construir l'equip perfecte.

Amb l'objectiu de posar solució a l'absència de dades capaces d'oferir resultats fiables sobre per què alguns equips de treball funcionen i uns altres no, va dur a terme una iniciativa coneguda com a Project Aristotle.

Després d'observar prop d'un centenar de grups durant més d'un any, el projecte va concloure que la diferència entre un grup i un altre era la manera en la qual els membres de cada equip tractaven als seus companys.

Enmig de totes aquestes dinàmiques, hi havia dos comportaments clars que tots els equips amb èxit compartien:
-Els seus membres tenien l'oportunitat de parlar i donar la seva opinió en la mateixa proporció.
-Els seus membres eren capaços d'intuir com se sentien els altres a través del seu to de veu, les seves expressions i els seus gestos.

Tant l'organització de la conversa per torns com una especial sensibilitat social són algunes de les característiques d'una cultura grupal coneguda com a seguretat psicològica. La qual es produeix quan els membres d'un grup consideren que estan en un entorn segur per assumir certs riscos interpersonals.

Tots hem estat en reunions i, a causa de la por de semblar incompetents, hem retardat preguntes o idees. És desconcertant sentir-se com si estiguessis en un ambient on tot el que fas o diguis està sota examen.

El projecte Aristotle va arribar a la següent conclusió: per aconseguir que els equips funcionessin bé calia establir ambients psicològicament segurs. Com s'aconsegueixen? Segons Google, els responsables han de fer partícips als treballadors dels objectius i preocupacions de l'empresa. A la vegada els treballadors han d'estar atents als seus companys per identificar amb major facilitat si algun membre de l'equip se sent exclòs o passa per un mal moment.

Quan les empreses intenten optimitzar els resultats poden oblidar amb facilitat que l'èxit va en molts casos lligats a l'experiència dels seus treballadors. No tot pot estar centrat en l'eficiència, els empleats tenen una personalitat i una vida interior que necessiten també posar en evidència. Com més cuidem l'ambient de treball i les relacions dels nostres treballadors més resultats satisfactoris obtindrem.

 

Equip d'ATIA, psicologia i psiquiatria Barcelona