Psiquiatria

El psiquiatre és un metge especialitzat en trastorns mentals i en el seu tractament psicofarmacològic. Realitza l'avaluació, el diagnòstic i el seguiment d'aquelles persones que necessiten suport mèdic específic. Treballem de forma integral i transversal per a millorar la salut mental i el benestar psicològic de les persones, tot potenciant el seu empoderament i fomentant la seva autonomia.

Atenem psiquiatria:

  • Ansietat i depressió
  • Trastorn bipolar
  • Trastorn psicòtics
  • Fòbies i trastorn obsessiu
  • Trastorn de personalitat

 

Per més informació contacta amb nosaltres

T: 630.292.360 
E: info@atiapsicologia.com


Via Augusta, 143, 5º1ª
08021 Barcelona