Són necessaris tants medicaments?

18/01/2018
Medicalització

"Hem d'evitar l'entorn medicalitzat i consumista en el qual vivim, promocionant un ús racional dels medicaments".

Aquesta és una de les recomanacions establertes per la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat (CEAPA) en el seu informe titulat Riscos de la medicació de menors i situacions en les quals aquesta actuació està realment justificada, un document a través del qual s'aborda de forma directa la promoció de la responsabilitat en la medicació dels menors així com la gestió de riscos i reducció de danys.

L'informe assenyala algunes dades alarmants, tals com l'inici primerenc de l'automedicació en la infància, sobre els 8-10 anys generalment relacionada amb quadres gripals i/o dolors articulessis, i l'especial risc d'automedicació durant el període adolescent, lligat a fenòmens com l'interès per augmentar la musculatura o a la cerca d'estereotips corporals.

Davant aquest consum excessiu, les famílies juguen un paper fonamental, ja que són els principals transmissors de valors, actituds i comportaments. És de màxima importància que les mares i els pares promoguin des de la infància hàbits de salut responsables.

El consum excessiu, que afecta el món de la infància però també a tota la societat en general, és fruit de dos fenòmens importants i molt estesos:

El sobrediagnòstic, la tendència del sistema sanitari a diagnosticar com a malalties problemes irrellevants que, molt probablement, no tindran cap repercussió sobre la salut. Avui dia tendim a pensar que tot allò que pertorbi el nostre benestar és una malaltia.

La medicalització, la conversió en processos patològics de situacions que són i han estat sempre completament normals. Significa per exemple que l'envelliment es presenti com un problema mèdic.

En opinió de CEAPA, aquests fenòmens es veuen influïts tant per l'excessiva confiança de la població sobre la ciència mèdica com pels interessos de les grans multinacionals. Diguem que el que succeeix és que com la dinàmica de mercat ho aconsegueix tot, també tenyeix les qüestions sanitàries. Així, hi ha qui està disposat a obtenir beneficis econòmics de la preocupació i els malestars de la població. Certament, quan ens sentim pacients sense estar malalts és que alguna cosa no va bé.

 

Equip d'ATIA, psicologia i psiquiatria Barcelona