Medicalització

18/01/2018

Són necessaris tants medicaments?

El consum excessiu , que afecta el món de la infància però també a tota la societat en general, és fruit de dos fenòmens importants i molt estesos : El sobre diagnòstic , la tendència del sistema sanitari a diagnosticar com a malalties problemes irrellevants