La intel·ligència emocional

08/03/2019
Felicitat

El concepte d'intel·ligència emocional va ser popularitzat pel psicòleg nord-americà Daniel Goleman en els anys 90 i fa referència al gran poder que les emocions tenen sobre el que som, el que fem i en com ens relacionem.

La Intel·ligència Emocional ens ajuda a entendre de quina manera podem influir d'una manera adaptativa i intel·ligent tant sobre les nostres emocions com en la nostra interpretació dels estats emocionals dels altres. Aquest aspecte de la dimensió psicològica humana té un paper fonamental tant en la nostra manera de socialitzar com en les estratègies d'adaptació al medi que seguim.

Si pensem detingudament en la transcendència de les nostres emocions, en la nostra vida diària, descobrirem que són moltes les ocasions en què aquestes influeixen decisivament en la nostra vida, encara que no ens adonem. Quan vaig comprar el meu cotxe vaig fer càlculs sobre la rendibilitat i el vaig comparar amb altres models i marques? Vaig triar a la meva parella perquè era objectivament la millor opció? És la meva feina la que m'ofereix el millor salari?

Sempre hem sentit dir que el Quocient intel·lectual (IQ) és un bon indicador per a saber si una persona tindrà èxit a la vida. No obstant això, els investigadors van començar a detectar fa unes dècades que les capacitats i habilitats necessàries per a triomfar eren unes altres, exposades a continuació, i aquestes no eren avaluables mitjançant cap prova d'intel·ligència.

L'autoconeixement. És important reconèixer la manera en què el nostre estat anímic afecta el nostre comportament, quines són les nostres capacitats i quins són els nostres punts febles.

Autocontrol emocional. L'autoregulació ens permet reflexionar i dominar els nostres sentiments o emocions, per a no deixar-nos portar per ells cegament.

Automotivació. Enfocar les emocions cap a objectius i metes ens permet mantenir la motivació i establir la nostra atenció en les metes en comptes que en els obstacles.

Empatia. La detecció d'aquestes emocions alienes i els seus sentiments que es poden expressar mitjançant signes no estrictament lingüístics (un gest, una reacció fisiològica, un tic) ens poden ajudar a establir vincles més estrets i llargs amb les persones amb les quals ens relacionem.

Habilitats socials. Una bona relació amb els altres és una font imprescindible per a la nostra felicitat personal i fins i tot, en molts casos, per a  la realització  d’un bon treball.

Els experts coincideixen que la intel·ligència emocional juga, un paper vital en el triomf tant personal com professional. Podem trobar persones amb capacitats intel·lectuals molt limitades, però que en canvi aconsegueixen tenir una vida amb èxit.

L'important és que no només sabem que aquest tipus d'intel·ligència existeix, i que és fonamental per a ser feliç i tenir èxit, també sabem que es pot desenvolupar. Un dels reptes de la societat actual és aprendre a llegir les emocions, entrenar-les i fer múscul emocional. La capacitat de reconèixer, acceptar i gestionar les nostres emocions per a posar-les al nostre servei amb la idea d'aconseguir els objectius que volem en la vida.

L'educació dels sentiments no és un luxe. És una necessitat imperiosa que hem d'afrontar des de les primeres etapes del sistema educatiu. D'aquesta forma hi haurà més possibilitats que els ciutadans siguin persones sanes i equilibrades, menys agressives i més solidàries, amb iniciativa, creativitat i lideratge.

 

Equip d'ATIA, psicologia i psiquiatria Barcelona