Depressió

12/07/2021

DEPRESSIÓ POSTPART: CLÍNICA I TRACTAMENT

El quadre afectiu s'inicia entre les primeres 4 setmanes i els primers 6 mesos postpart i presenta una durada de setmanes a mesos.
28/06/2021

DEPRESSIÓ POSTPART: FACTORS DE RISC

Històricament, la maternitat s'ha associat a un moment d'alegria i benestar emocional. Tot i així, tant l'embaràs com el puerperi són etapes de la vida en què es produeixen múltiples canvis.
22/02/2021

Depressió postpart

Pau Camell, psiquiatre del centre Atiapsicologia, ha col·laborat en un article per a la plataforma Mamas & Papas del diari El País. En l'article ens dóna la seva opinió sobre la depressió postpart i com abordar-la.