DEPRESSIÓ POSTPART: FACTORS DE RISC

28/06/2021
Depressió, Dones

Històricament, la maternitat s'ha associat a un moment d'alegria i benestar emocional. Tot i així, tant l'embaràs com el puerperi són etapes de la vida en què es produeixen múltiples canvis que de vegades poden repercutir de manera negativa en la dona.

El puerperi és el període comprès entre el final del part i el retorn de l'organisme femení al seu estat normal pregravídic. Dura entre 6 i 8 setmanes i es caracteritza per una sèrie de canvis neuroendocrins i psicosocials.

Quan en aquest context es desenvolupa un Trastorn Depressiu Major, parlem de Depressió postpart.

És important no considerar la Depressió postpart com un signe de debilitat o de defecte de personalitat, sinó com una complicació del part amb unes causes i unes conseqüències que cal abordar de manera integral.

Les diferències entre aquest trastorn depressiu i el que pot patir la població general radiquen en les conseqüències que poden tenir tant per a la mare com per al seu fill i entorn.

EPIDEMIOLOGIA

Les taxes de prevalença de la depressió postpart no són molt diferents a les de la depressió en edat reproductiva, entorn al 10-20%. Tot i així, es creu que aquest número està subestimat ja que habitualment la dona deprimida no busca ajuda mèdica per l'estigma o la por a ser considerada incompetent com a mare.

FACTORS DE RISC

Durant els mesos posteriors al part s'incrementa entre dues i tres vegades el risc de tenir una depressió respecte al risc que hi pugui haver la resta de la vida. No hi ha un clar consens entre les causes exactes que es relacionen amb aquest fet i es considera que és un conjunt de factors que posen a la dona en una situació de vulnerabilitat:

Factors biològics

Abans de el part, els nivells d'estrògens i de progesterona són unes 50 vegades més alts que abans de l'embaràs. En el curs de pocs dies aquests nivells baixen bruscament fins a valors normals a la vegada que es comença a segregar prolactina en abundància.

Cada dona respon de manera diferent a aquests canvis hormonals bruscs i algunes poden notar canvis en l'estat anímic.

D'altra banda, es creu que les dones que presenten la síndrome premenstrual tenen més tendència a presentar una depressió postpart.

Factors personals

El fet d'haver presentat una patologia psiquiàtrica prèviament és un factor a tenir en compte.

Factors genètics

Els antecedents psiquiàtrics familiars, ja sigui de depressió o d'altres patologies, juguen un paper important en el risc de patir una depressió postpart.

Factors psicosocials

No hi ha consens si la paritat (primípara, multípara, etc.) o l'edat són factors per tenir en compte a l'hora de valorar el risc. En canvi, el nivell socioeconòmic sí que constitueix una variable important, ja que les persones en situacions de pobresa tenen més risc de presentar una depressió postpart. Tenir un sistema de suport suficient, ja sigui de la parella o d'amics o familiars, cobra una vital importància durant el puerperi.

D'altra banda, haver presentat esdeveniments estressants durant l'embaràs o el puerperi (malaltia d'un ésser estimat, de la pròpia dona o del propi fetus/nadó, acomiadament de la feina, problemes econòmics, problemes conjugals, etc.) augmenta la probabilitat de presentar un trastorn depressiu després del part.

Pau Camell, psiquiatra

Més Informació