Relació pares fills

20/11/2020
Nens, Familia

El passat 21 i 22 d’Octubre es van dur a terme les XVIII Jornades Internacionals Barcelona Down de manera virtual. La psicoterapeuta del CDIAP de la FCSD (Fundació Síndrome de Down), Elena Picanyol, va participar en aquestes jornades presentant la ponència: “La intervenció en el funcionament reflexiu parental: una proposta grupal per la prevenció en la salut mental”.

Us deixem un resum del que va exposar:

La parentalitat reflexiva o parentalitat basada en la mentalització és la capacitat dels pares per pensar i comprendre els sentiments i experiències pròpies i dels fills. És la capacitat de reconèixer al nen com un individu independent dels pares, amb les seves emocions, desitjos, necessitats i preocupacions pròpies. Una parentalitat reflexiva implica mostrar curiositat sobre el que passa en la ment dels fills quan actuen d’una manera determinada i ser capaços de fer hipòtesis del que està passant en una situació concreta.

Tenint en compte la forta connexió entre la funció reflexiva parental i l’organització mental del nen, pensem que pot ser molt beneficiós en el treball terapèutic posar especial atenció en les interaccions pares – fills i la seva manera d’entendre les manifestacions de l’infant. L’objectiu principal és activar la funció reflexiva parental per generar canvis en les interaccions i dinàmica familiar.

Quan els pares són més capaços de reflexionar sobre els sentiments i conductes pròpies i dels fills seran més capaços de rebaixar la intensitat emocional i reconduir el conflicte. Les investigacions han demostrat que una major capacitat de mentalització dels pares s’associa a interaccions més sensibles i un benestar emocional de l’infant.

Més informació