Intervenció en la primera infància

Els professionals d’ATIA treballem amb el convenciment que la intervenció precoç, en nens de 0 a 6 anys amb dificultats del desenvolupament, afavoreix el seu progrés emocional, relacional i cognitiu.

Detectar anticipadament retards en el desenvolupament dels nens ens ajuda a fer-nos càrrec evitant la cronificació dels símptomes i prevenint l’aparició d’altres trastorns.

Atenem:

  • Retard en l'adquisició del llenguatge, la parla o els hàbits motrius
  • Retard cognitiu
  • Aspectes relacionats amb la criança: alimentació, control d’esfínters, son, límits i joc
  • Dificultats en la relació i la comunicació
  • Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
  • Regulació emocional i dificultats de conducta

Per més informació contacta amb nosaltres

T: 630.292.360 
E: info@atiapsicologia.com


Via Augusta, 143, 5º1ª
08021 Barcelona