QUÈ ÉS LA TERÀPIA FAMILIAR?

16/03/2022
Teràpia Familiar

La TF és un procés terapèutic que posa el focus en les relacions, estructura i dinàmiques familiars, amb l’objectiu de promoure canvis que permetin aflorar les capacitats del sistema i reverteixin en una millora dels diferents membres.

Des de la perspectiva sistèmica, base de la teràpia familiar, s’entén la simptomatologia relacionada amb el malestar emocional i mental com l’expressió final de les tensions dins del sistema per cercar l’equilibri i homeòstasi. És a dir, l’expressió manifesta o “punta de l’iceberg” d’un funcionament subjacent en el qual es poden haver instaurat rols, pautes d’interacció, dinàmiques i ordres desajustats que acaben generant confusió i patiment.

Així doncs, el treball terapèutic s'enfoca a la cerca d’un funcionament alternatiu que permeti comprendre i resoldre aquestes tensions i trobar un nou equilibri que garanteixi el desenvolupament saludable de tots els seus membres.

Un sistema familiar prou saludable és aquell que comparteix uns vincles forts i segurs, amb la flexibilitat suficient per adaptar-se als canvis i mantenir un contacte enriquidor amb el context que l’envolta.

Quins tipus de demanda o dificultats atenem des d’aquesta proposta terapèutica?

 • Aspectes relacionats amb la criança dels fills/es.
 • Dificultats de comunicació i convivència.
 • Dificultats en la relació de parella i/o en l’equip de pares.
 • Malestars derivats de la transició entre etapes del cicle vital familiar:
  • Formació de la parella.
  • Arribada dels fills: processos d’adopció, processos de cerca gestacional, embaràs, puerperi i primers anys de la vida.
  • L’adolescència dels fills.
  • Emancipació i retrobament de la parella sense fills.
  • Jubilació.
  • Pèrdues i processos de dol.
  • Separació i divorci.
 • Dificultats en la superació d’esdeveniments traumàtics: malalties, separacions traumàtiques, processos de dol, accidents, acomiadaments i altres situacions sobrevingudes que suposin patiment i un repte per la capacitat d’adaptació del sistema.
 • Malestar emocional i patiment mental per part d’algun dels membres, que pugui ser abordat amb la implicació de la resta del sistema o bé, acompanyament familiar en casos de trastorn mental greu.

QUIN ÉS EL FUNCIONAMENT?

 • Primera entrevista: Coneixement mutu, es recull la demanda i mirada personal dels diferents assistents.
 • Dues entrevistes exploratòries en les quals terapeuta i família fan un recorregut a través de la història familiar, orígens, esdeveniments significatius i funcionament i dinàmica que organitza la família.
 •  A la tercera entrevista, el terapeuta fa una devolutiva del que observa i es consensuen els objectius a treballar amb la família. D'acord amb aquests s'estableix un pla terapèutic pel que fa a la freqüència de les sessions de treball i els membres implicats/des.
 • Sessions terapèutiques en les quals es treballa el procés de canvi enfocat a l'assoliment dels objectius prèviament consensuats. En alguns casos, es donen indicacions terapèutiques a elaborar entre sessions. Es revisa de manera sistemàtica el nivell d'assoliment dels propòsits.
 • Un cop assolits els objectius es realitzen sessions de seguiment més espaiades en el temps i finalment una sessió de tancament per poder acomiadar-se de l'espai i terapeuta i visibilitzar els aspectes assolits i integrats.

QUÈ OFERIM DES D’ATIA?

Des d’ATIA oferim diferents nivells d’intervenció familiar en funció de la demanda que es recull en una primera sessió. Aquests són:

 • Assessorament/informatiu: Consultes puntuals que ajudin a resoldre dubtes o situar aspectes significatius en relació amb allò que amoïna a la família o a la persona que demana suport.
 • Acompanyament psicoeducatiu: Un espai per aturar-se a pensar en el funcionament familiar, amb l’acompanyament d’un professional que pugui acompanyar i orientar en relació amb la criança i educació dels fills i files en funció de cada etapa evolutiva: afavorir la regulació emocional, potenciar autoestima, posar límits, donar autonomia, transmissió de valors, abordatge de conflictes, gestió i comprensió de l’ús de tecnologies, etc.
 • Teràpia familiar: Dificultats que impliquen una revisió en profunditat dels aspectes estructurals i d’interacció familiar per tal de promoure canvis significatius que millorin la salut dels membres de la família.

Maria Iglesias, psicòloga

Més informació