Teràpia familiar

En la família hi ha moments i situacions difícils en les quals s’alteren els vincles relacionals, generant-se angoixes i tensions que distorsionen la comunicació i la convivència que posen en risc el funcionament del grup familiar.

Tota família és susceptible de ser atesa, especialment en les que hi ha nens i adolescents que pateixen conflictes derivats de les diferents etapes evolutives. En la mesura que la família rep ajuda amb una teràpia familiar, els beneficis d’aquesta intervenció reverteixen en el benestar dels seus membres.

ATIA realitza l’acompanyament a famílies:

Per més informació contacta amb nosaltres

T: 630.292.360 
E: info@atiapsicologia.com


Via Augusta, 143, 5º1ª
08021 Barcelona