El meu fill no parla

15/02/2021
Nens, Familia

Les dificultats en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge representen el motiu de consulta més freqüent en els serveis d’atenció precoç (0-6 anys).

El retard simple del llenguatge l’entenem com la capacitat lingüística inferior al que seria l’esperat per l’edat de l’infant. Aquests infants tenen un vocabulari reduït, una estructuració sintàctica simple i la fonètica és molt reduïda. El retard no és atribuïble a un dèficit intel·lectual i aquesta afectació no acostuma a mantenir-se més enllà dels sis o set anys.

Sovint es tracta d’infants entre els 2 i 4 anys que encara no parlen o bé es comuniquen amb paraula aïllada o combinació de paraules, tenen poc en compte l’altre i estableixen una comunicació unilateral. Mantenen una baixa escolta activa i mostren poca iniciativa o poden ser impulsius. Tot i així, són infants que mostren interès en la relació amb l’altre i quan se’ls acompanya poden millorar l’atenció conjunta i la comunicació.

Quines són les causes del retard simple del llenguatge?

Les causes poden ser variades i multifactorials. Les més comunes poden ser antecedents mèdics o dificultats orgàniques (otitis de repetició, operacions quirúrgiques- amígdales i adenoides-), causes hereditàries, bilingüisme, manca d’estimulació del llenguatge en l’entorn familiar o bé una dinàmica familiar poc afavoridora de la interacció i comunicació (sobreprotecció, poc temps pel joc, estrès familiar).

Quin és el desenvolupament del llenguatge esperat/normatiu per edat a nivell d’expressió?

 • Les primeres paraules apareixen entre els 12 i 18 mesos
 • Combinació de paraules o frases simples a partir dels 18 mesos
 • Parla telegràfica dels 24 als 36 mesos
 • Explosió del llenguatge i ampliació del vocabulari  als 24-36 mesos
 • Frases complexes a partir dels 3 - 4anys (fer servir plurals, articles i conjugació de verbs)

 

PIRÀMIDE CONSTRUCCIÓ DEL LLENGUATGE

Com estimular el llenguatge

 • Fomentar estones de joc interactiu i compartit. Joc simbòlic, de torns, narració de contes.
 • Reduir temps de pantalles
 • Fer servir un llenguatge adaptat al seu nivell de comprensió (parlar a poc a poc, vocabulari senzill, sense diminutius, frases curtes).
 • Utilitzar comunicació gestual per acompanyar a la comunicació oral (per exemple, fer el gest de hola, adéu, bravo), canvis de to i expressions facials.
 • Fomentar la demanda d’aquelles coses que vulguin i donar temps i espai suficient per respondre
 • Parteix dels interessos i motivacions i ajustar-se als seus gustos i preferències
 • Fomentar autonomia i ajustar rutines de criança al moment evolutiu (biberó, xumet, higiene, alimentació)
 • Oferir un model verbal ajustat. Evitar parla infantilitzada i ús de diminutius
 • Fomentar preguntes obertes i donar opcions de resposta
 • Evitar correccions explícites

El llenguatge s’adquireix en contextos socials a partir de la interacció amb els altres. Cada nen segueix un ritme diferent en el desenvolupament del mateix. En el procés d’adquisició de la parla els pares escolten, posen paraules a les accions, idees, necessitats, desitjos i emocions del nen.

Si observem algun retard, recomanem una valoració psicològica per veure el desenvolupament global de l’infant i poder indicar, si és necessari, la proposta terapèutica que s'ajusti millor a les necessitats de la família i el nen.

Més informació