Dol, un procés emocional i personal

08/03/2018
Perdues

Els processos de dol són els canvis psicològics i psicosocials que es donen davant d’una pèrdua. “El formen un conjunt d’emocions, representacions mentals i conductes vinculades amb la pèrdua afectiva, la frustració i el dolor” J.L. Tizón, psiquiatra, en el seu llibre sobre la Pèrdua, pena, dol.

El dol apareix davant d’una situació de pèrdua, per exemple: separacions, immigració, malaltia, etapes de la vida o mort d’un ésser estimat. En aquest article ens referirem a aquesta última.

L’elaboració del dol són els processos psicològics que es donen des del començament de l’impacte afectiu i cognitiu de la pèrdua i acaba amb l’acceptació de la nova realitat interna i externa del subjecte.

En els primers moments del dol hi ha una commoció i incredulitat, una sensació  que el món s’atura, junt amb una turbulència afectiva de culpa, ira, desesperança, tristesa i ansietat, entre d’altres.

En la resolució del dol influeixen el tipus de pèrdua, els aspectes personals de qui el pateix i de com ha elaborat altres dols de la seva vida.

No hi ha un temps establert pel dolor. Tot el procés pot durar entre 6 mesos i 4 anys. Després d’aquest període de temps la persona en dol pot sentir més fàcil llevar-se per al matí o potser sentir que té més energia. Aquest serà el moment en el qual començarà a reorganitzar  la seva vida al voltant de la pèrdua o sense  l’esser estimat. Durant aquest temps, potser sent que travessa per una sèrie de alts i baixos. Pot sentir-se millor un dia, però pitjor al següent. Això és normal.

Aspectes a tenir en conte

Encara que sigui normal sentir-se trist després d’una pèrdua, els sentiments associats amb el dolor han de ser temporals. De vegades els sentiments duran més temps, o es pot tenir problemes per bregar amb les emocions associades a la pèrdua. Quan això succeeix, el dol pot convertir-se en depressió. Els símptomes del dol i la depressió són similars. Els senyals de que podria estar patint una depressió inclouen:

  • No es comença a sentir millor a mesura que passa el temps.
  • Té dificultat constant per menjar o dormir.
  • Els sentiments comencen a inundar la seva vida diària.
  • Depèn de drogues o alcohol per fer front a la situació.
  • Comença a pensar a fer-se mal a si mateix o a altres.

Si sent que està tenint problemes per gestionar les seves emocions, demani ajuda. El metge de família pot ajudar-lo. La teràpia psicològica individual i de grup pot ser de gran ajuda en aquests moments.

Equip d'ATIA, psicologia i psiquiatria Barcelona