Autoritat positiva

17/02/2020
Nens, Familia

 

Educar als fills planteja un gran repte per als progenitors i es pregunten si haurien de ser liberals, permissius o més aviat autoritaris i estrictes. Cada pare i mare tindrà un estil diferent però és important mostrar coherència, constància, fermesa i credibilitat.

A vegades es relaciona l’autoritat amb el càstig, la duresa o l’exigència però l’autoritat pot ser entesa com una actitud positiva, de reforç i motivadora. Els elements bàsics per exercir una autoritat competent són l’afecte, l’empatia, l’ acompanyament i el reconeixement.

Els límits clars i coherents són necessaris per al creixement i l’aprenentatge dels fills, ja que ajuden a l’infant a saber que s’espera d’ells i contenir els seus impulsos. Els límits serveixen com a guia que ajuda a organitzar el pensament i tolerar la frustració. Ajuden a anticipar situacions i reaccions dels adults i a adaptar-se a noves situacions i espais.

Com aplicar els límits?

 • Els hàbits i rutines faciliten l’aplicació dels límits
 • Autoritat i límits basats en raons i explicacions tenint en compte la participació de tots els membres. Poder negociar i arribar a acords
 • Donar instruccions clares i concretes. Assegurar que han entès en què consisteixen els límits i perquè són necessaris
 • Els límits han de ser ajustats al moment evolutiu del fill/a, és a dir, saber que pot esperar-se a cada moment del desenvolupament
 • Trobar el punt mig entre fermesa i tolerància (hi ha moments on s’haurà de ser més flexible)
 • Aportar recursos i eines per ajudar-los a complir el que s’espera d’ells. Anticipar conseqüències
 • Valorar i reforçar l’esforç que suposa

Què passa amb els càstigs?

Els càstigs poden generar certa dependència i s’acaba posant el focus en les conseqüències i no en la conducta esperada. Els efectes del càstig perduren poc en el temps i acaba sent necessari que l’efecte sigui major en les següents situacions.

El càstig acostuma a generar un sentiment d’indignació i disgust que pot fomentar una relació basada en la ràbia, les amenaces i la por a les conseqüències. Quan una persona rep un càstig està més centrada a defensar-se i poder-se alliberar del càstig en comptes de reflexionar sobre el que ha passat i buscar alternatives per no tornar-ho a fer.

Com gestionar els conflictes amb autoritat positiva?

 • Mantenir una actitud empàtica que fomenti la comunicació oberta i que sigui alhora ferma i coherent amb el que s’ha dit
 • Mostrar una actitud reflexiva i respectuosa tenint en compte les diferents perspectives
 • Conèixer el procés evolutiu dels infants per entendre millor el seu comportament
 • Obrir focus més enllà de la conducta, tenir curiositat pel que ha passat, com s’ha sentit i què l’ha fet reaccionar d’aquesta manera
 • Quan els pares són més capaços de conèixer els seus estats mentals i el dels seus fills, podran ajudar al fill a regular-se millor