Psicoteràpia de nens i adolescents

El creixement i el desenvolupament emocional de l’infant passa per diferents etapes i canvis que suposen reptes no sempre fàcils d’assolir. El nen té diferents maneres d’expressar les seves dificultats en el desenvolupament. Per això, hem d’estar atents a certs comportaments o símptomes com ara malestars corporals, dificultats a l’hora de menjar o dormir, plors, rebequeries, tristesa i dificultats en la interacció.

L’adolescent ha d’adaptar-se a nombrosos canvis biològics, psicològics i socials, per això hem d’estar atents quan es presenten alteracions en l’estat d’ànim, tristesa, aïllament, alteracions del son i baix rendiment acadèmic.

En aquests moments de transició vital, la psicoteràpia pot ajudar tot reforçant l’autoestima, treballant l’autonomia i millorant la relació amb la família i l’entorn.

Quan hem de consultar al psicòleg?

  • Trastorns emocionals: ansietat, depressió, fòbies, dols, pors, dependència
  • Trastorns psicosomàtics: alimentaris, enuresi o encopresi
  • Trastorns de conducta
  • Dificultats en la regulació emocional
  • Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)
  • Trastorns de la relació i comunicació

Per més informació contacta amb nosaltres

T: 630.292.360 
E: info@atiapsicologia.com


Via Augusta, 143, 5º1ª
08021 Barcelona