XX Jornades d'Apag 2018

08/11/2018
Treball en equip

Les jornades XX Jornades APAG (Associació de Psicoteràpia Analítica Grupal) celebrades els dies 26 i 27 d’Octubre del 2018, amb el títol " El Recurs dels Grups en la Salut " van concloure amb gran satisfacció per part de tots els assistents.

En aquestes jornades es va tractar de posar en evidència l'eficàcia dels grups en la Salut i la necessitat d'aquesta eina terapèutica per a la millora dels pacients.
Sallesgrup va intervenir amb la ponència, "Grups en equips de salut mental: processos emocionals i transformació".

Magda Sallés i Roberto Fernández, consultors de Sallesgrup, van ser els docents d'aquest espai i van parlar de les cures necessàries en un equip de salut per evitar els riscos psicosocials per exercitar la tasca d'una manera saludable.

Les organitzacions sanitàries i més, les de Salut Mental, tenen l'objectiu d'atendre, prevenir i promocionar la Salut Mental de la població. La pràctica clínica-assistencial comporta importants dosis de responsabilitat professional i compromís emocional. La complexitat de la tasca, les demandes institucionals i la relació amb altres professionals, és a dir, el treball en equip, requereixen formació bàsica i espais de reflexió que permetin integrar els diversos aspectes mentals i relacionals que es posen en joc.

Els equips d'aquestes organitzacions han de funcionar d'una manera harmònica, en col·laboració i amb unes tasques ben definides per poder atendre la complexitat de la tasca. Si això no succeeix apareixen els conflictes i, en conseqüència, el patiment dels professionals.

Malgrat les dificultats que es troben els equips, Sallesgrup ha detectat una dificultat en les institucions per entendre els processos emocionals que hi ha darrere del comportament disfuncional dels professionals. Si no hi ha un enfrontament dels conflictes el patiment de les persones que treballen en ells està garantit i normalment es reflecteix en baix rendiment, desmotivació, estrès i posterior baixa laboral.

Després d'anys d'un treball específicament dedicat a l'àmbit de les relacions laborals en l'entorn organitzacional, estem convençuts de l'absoluta necessitat d'incloure en els itineraris formatius de tota persona un espai o programa específic dedicat a l'entrenament, anàlisi i comprensió de totes aquelles dinàmiques que entre els professionals es donen a l'hora de conformar un equip i treballar junts. La nostra experiència mostra que els recursos i esforços dedicats a aquest àmbit de la capacitació professional i personal poden donar com a fruit un major confort i motivació cap al treball i la professió, constituint en essència un factor de prevenció psicosocial d'enorme calat.

 

Equip d'ATIA, psicologia i psiquiatria Barcelona