Teràpia de grup per a nens: "jugant m'entenc millor"

21/04/2022
Atenció terapèutica infantil

El joc és fonamental pel desenvolupament dels nens. Els nens juguen per metabolitzar les seves tensions, per aprendre, per simbolitzar i per relacionar-se amb els seus iguals i els adults. A través del joc i la relació amb els iguals, es troben i creen un espai comú que els permet expressar les pròpies necessitats.

En el grup, el joc és l’eina que permet apropar-nos a ells, una via de comunicació i de relació que promou l’autoestima i la pròpia identitat.

La psicoteràpia grupal de nens

La psicoteràpia grupal ofereix la dimensió social com un element mobilitzador i de canvi terapèutic. Les dinàmiques que emergeixen en el grup tenen a veure amb les experiències internes que cada nen ha viscut dins dels seus grups naturals: la família, l’escola, els amics.

La psicoteràpia de grup proporciona un reforç a la personalitat del nen a través de la identificació amb l’altre. A més, facilita la independència i l’autonomia respecte els adults i les seves figures parentals.

En el grup, la relació amb els iguals contribueix al desenvolupament de la pròpia identitat i l’empatia cap a les necessitats pròpies i les dels altres.

Objectius del grup

El grup terapèutic té com objectius:

 • Afavorir les capacitats del nen
 • Promoure el desenvolupament evolutiu
 • Estimular el pensament simbòlic
 • Afavorir la relació i la comunicació amb els iguals
 • Millorar la gestió i regulació de les emocions
 • Promoure l’empatia i la comprensió de l’altre

La tècnica i dinàmica

La tècnica central és el joc. Aquesta tècnica promou una dinàmica que té per objectiu desenvolupar el joc entre els iguals sense la participació directa del terapeuta. La distància relativa del terapeuta potencia la relació i la comunicació entre ells i facilita l’escenificació dels problemes que els nens experimenten en la seva vida quotidiana per a ser tractats.

La funció del terapeuta es centra en contenir, posar límits, promoure un espai segur, facilitar la comprensió del que passa en l’aquí i ata de la interacció per tractar les dificultats que presenten els nens.

Estructura i característiques

L’estructura del grup aporta un marc de seguretat en el què el grup es constitueix.

Característiques:

 • 3 a 5 participants
 • Estable en el temps
 • Durada de les sessions: 1h
 • Freqüència setmanal
 • Compromís de tenir cura del material i la sala, tenir cura d’un mateix i dels altres i de l’assistència regular

Composició del grup

És un grup heterogeni, de nens d’edats compreses entre els 6 i els 12 anys amb dificultats en les àrees de relació i comunicació, en la regulació de les emocions, amb un estancament en el seu desenvolupament normatiu o que es troben encallats en funcionaments insatisfactoris.

Des d’ ATIA realitzem una valoració psicològica individual del nen i entrevistes amb els pares amb l’objectiu de detectar les necessitats i les dificultats del nen i valorar la indicació del tractament grupal.

Anna Bayà, psicòloga

Més informació