Què és la teràpia de grup?

14/01/2021
Teràpia de grup

Els grups constitueixen una part essencial de la nostra experiència de desenvolupament, des de la família, passant per l'escola, fins a les persones que ens envolten en el treball, en l'oci i en la llar. L'ésser humà és bàsicament social i necessita als altres per a sobreviure.

De tota manera les experiències grupals de cohesió, de suport o d'autoreflexió semblen ser cada vegada més difícil d'aconseguir en la nostra moderna i ràpida vida.

Per tot això els grups de teràpia es presenten com a tractaments psicològics de primer ordre per a pal·liar l'aïllament social i la necessitat de tenir un grup de pertinença franc, per a aprendre sobre els comportaments socials i familiars, entre altres.

Però què és la psicoteràpia de grup?

La Teràpia de Grup és un tipus de teràpia psicològica que es duu a terme amb un grup de persones. El grup mateix s'imposa com a instrument de canvi a través de les interaccions entre els membres del grup, les interaccions pacient-terapeuta i les intervencions del terapeuta expert.

Objectius

El grup s'ofereix com una eina que ajuda en un moment de canvi i transició vital. Pretén afavorir l'escolta de l'altre i d'un mateix, disminuir els sentiments de solitud i incomprensió, enfortir l'autoestima i identificar aquells aspectes d'un mateix i de les pròpies circumstàncies que puguin dificultar el benestar de la persona. A més es converteix en una plataforma que ajuda a treballar les relacions socials.

Factors grupals que afavoreixen el canvi

La millora dels altres membres del grup infon esperança respecte a la mateixa millora.

S'experimenta una forta sensació d'alleujament en ser conscient que no es troben solos amb els seus problemes.

Es viu l'experiència de ser útils per als altres perquè s'ajuden entre si, això resulta gratificant i incrementa l'autoestima.

S'aprofundeix en el comportament social a partir del sincer feedback que s'ofereixen els uns als altres.

La capacitat d'expressar emocions fortes, doloroses i íntimes i així i tot ser acceptat pels altres, és una cosa que posa en dubte que siguem repugnants o inacceptables, o que ningú pugui sentir-se capaç de voler-nos.

Els membres d'un grup cohesiu s'accepten i es donen suport mútuament i tendeixen a formar relacions significatives en el si del grup.

Per a concloure dir que la psicoteràpia de grup és una experiència emocional que proporciona als seus membres estratègies d'afrontament per a la seva vida a més de recursos cognitius i emocionals adaptatius per al canvi, augmentant l'autonomia i potenciant el creixement personal.

Més informació