La timidesa

16/01/2022
Ajuda psicològica

El dia 10 de desembre la psicòloga Anna Bayà va parlar sobre la timidesa en el programa de Ràdio Estel "Tot anirà bé".

En primer lloc va dir que la timidesa apareix com una sensació de vergonya i d'inseguretat  vinculada directament en la relació amb els altres. En termes de supervivència respon a la por a ser acceptats pel grup.

També va comentar que moltes vegades els tímids adopten una conducta evitativa, es a dir, abans d'exposar-se a una situació marxen o deleguen en un altre.

Anna Bayà va destacar que la timidesa no és una patologia, és un tret caracterial i, per tant, es parlaria més en termes de graus. En un grau elevat pot condicionar la vida perquè té una repercussió important en la persona i en un context social pot arribar a bloquejar. Hi ha també els nivells que són tolerables i no alteren el funcionament de la vida diària.

La psicòloga va remarcar que és important detectar quan suposa un problema o patiment i té un impacte en la vida de la persona  perquè és important demanar ajuda.

També va expressar que és normal que davant d'una situació nova i desconeguda ens trobem certs nivells de timidesa. De fet, té un component molt protector, ens preserva actuant com un regulador d'una situació. Ens permet observar, copsar quines estratègies i codis hi ha en aquell entorn per poder-nos adaptar i poder funcionar d'una forma ajustada. Per tant, d'entrada és esperable un nivell de timidesa, el que s'espera i el que ajuda la teràpia és que anem assumim que després d'aquest primer moment podem ser més funcionals.

L’Anna va seguir dient que socialment té una connotació negativa perquè relacionem l'èxit en l'entorn laboral en aquella persona que es mostra segura, un punt impulsiva, que no dubta, que no fa errors i es manega molt amb la certesa.
Per tant, la timidesa es viu com una feblesa de la persona i no ens gestionem massa bé amb les vulnerabilitats.

Finalment ens va dir que l’objectiu de la teràpia no és eliminar la timidesa sinó identificar-la, gestionar-la i mentalitzar-la. Poder destacar les capacitats de la persona i si és possible dotar-la d'estratègies externes i elements que poden ajudar en situacions concretes.

Si necessites ajuda psicològica a Atiapsicologia podem treballar des d'una modalitat individual però també oferim teràpia de grup per abordar la timidesa d’una manera més social.

Anna Bayà, psicòloga

Més informació