Jubilació: i ara què?

15/01/2024
Psicoterapia

La jubilació o finalització del període laboral, és un esdeveniment important en la vida de les persones que s'ha de tenir en compte ja que pot tenir efectes psicològics importants, depressió, ansietat, trastorns psicosomàtics o processos de desvinculació social entre altres. Aquests efectes poden variar en funció de la personalitat, les circumstàncies individuals i la preparació emocional per al canvi.

Aquest període vital ha estat estudiat pel gerontòleg  Robert Atchleys. Aquest parla de la jubilació com un procés en el qual es poden distingir diferents fases:

1. Prejubilació: moment previ i en el qual comencem a pensar en els diners que disposarem sense treballar.

2. Jubilació: s'inicia amb la finalització del treball i la vivència d'unes vacances indefinides, com una lluna de mel que ens possibilita fer tot allò que ha quedat pendent, viatjar, aprendre alguna cosa, etc. Posteriorment comença la cerca d'una activitat continuada que permeti reemplaçar el treball i que ens faci sentir útils, un voluntariat, practicar entreteniments, etc. També és un moment per al descans després d'anys de treball. Aquesta etapa, Atchley diu que també es pot transitar per un període de desencantament i depressió que es presenta normalment en forma d'enyorança a l'estil de vida que s'emportava: anar al treball, veure als companys, complir uns horaris, etc.

3. Reorientació: és el moment de pensar en projectes nous que permetin sentir la projecció social.

4. Estabilitat o rutina: acceptació del nou estat i gaudi de les noves activitats.

5. Finalització: moment en què apareixen les xacres de la vida com la necessitat d'un bastó, necessitar ajuda a casa per als quefers habituals, enfrontar una malaltia pels anys o una cosa crònica que amb l'edat pot agreujar-se. És el moment que ens enfrontem a la vellesa.

La jubilació és un procés vital que suposa una pèrdua d'identitat laboral, un canvi en les relacions socials, canvis en l'autoestima, una adaptació al canvi de rutina i un impacte financer que portés associat a preocupacions econòmiques.

L'acceptació i adaptació a la pèrdua del treball pot ser també un moment vital ple d'oportunitats per a explorar nous interessos, practicar passions postergades o gaudir de la vida amb major llibertat. És important parar i donar-se el temps per a reflexionar sobre els interessos personals i socials i adaptar les necessitats als interessos.

M.T. Ciceró en el “art d'envellir” diu que tal com vius en la joventut i maduresa, viuràs en la vellesa. Si has tingut una vida inquieta per les coses, projectes personals i set de coneixements, tindràs una vellesa d'inquietud per les coses, projectes personals i set de coneixements. Seguint a Ciceró hi ha persones que trobaran en la jubilació una oportunitat de creixement i cerca d'una major qualitat de vida.

Si observes que no estàs motivat, que no pots prendre iniciatives o que estàs decaigut pots demanar ajuda a un professional perquè t'acompanyi en aquest moment tan important de la vida.

Magda Sallés, psicòloga

Més informació