Els canvis en la vellesa

15/03/2023
Vellesa

La vellesa és una etapa de la vida en la què se succeeixen canvis i pèrdues molt significatius. Molts d’aquests tenen a veure amb les pèrdues i els dols.

Els principals canvis que es donen a la tercera edat son:

 • El niu buit ( quan els fills marxen de casa)
 • Viudetat
 • Ser avi/àvia o canvis de rols
 • Ser cuidador d’una persona malalta ( per exemple la parella)
 • La jubilació
 • Patir malalties cròniques
 • Ingrés en una residència

Les pèrdues acostumen a estar vinculades a les persones estimades, a malalties, a la identitat, sentiments de soledat, a l’autonomia, etc.

Són situacions vitals que impliquen un gran repte per a la salut emocional de la persona i un procés constant d’adaptació al què sovint no està preparada psicològicament. En molts casos, aquest període es transita en solitud i aïllament social.

Els canvis tenen un impacte emocional en les persones, fet que fa de la tercera edat un moment vital de gran vulnerabilitat amb un major risc de patir problemes psicològics com l’ansietat i la depressió. Sovint, fan trontollar la percepció de control i seguretat de la persona i demanen de l’activació de recursos i habilitats per fer-lis front. No totes les persones responen de la mateixa manera davant de situacions semblants i, per tant, la repercussió que poden tenir dependrà dels seus recursos interns, el seu estat de salut, la xarxa de suport familiar i social, etc. Hi ha persones que tenen capacitats d’afrontament i tenen un entorn que es permet adaptar-se de forma exitosa als canvis.  En canvi, hi ha altres persones que per la seva situació vital i personal no compten amb aquest suport.

El fet de que aquests canvis siguin esperables en la vellesa dificulta que la persona i/o el seu entorn proper puguin identificar que els sentiments de tristesa i soledat encobreixen problemes psicològics i emocionals més profunds.

Des de ATIA oferim teràpia per aquest moment vital i  l’orientem cap a:

 • Afrontar i elaborar les pèrdues
 • Gestionar els sentiments de soledat
 • Aprendre a adaptar-nos al moment vital i a l’estat de salud física i emocional
 • Rebre orientació, suport i contenció terapèutiques

Anna Bayà, psicòloga

Més informació