El dilema d’escollir escola

24/05/2019
Nens

 

En aquestes dates són moltes les famílies que s'han vist immerses en la cerca de escola per als seus fills. Aquesta etapa es viu amb una enorme responsabilitat. Els petits de la casa seran escolaritzats per primera vegada i això fa que els adults experimentin una fase d'incertesa i dubtes. L'oferta de centres educatius actual és molt àmplia i variada, els progenitors poden sentir-se aclaparats, fins i tot perduts.

No existeix una fórmula màgica, ni única, que doni resposta a les preguntes que es plantegen els pares per a encertar en l'elecció, perquè al final és una decisió personal. Però sí que existeixen alguns criteris que es poden tenir en compte per a la selecció d'un centre educatiu.

Per a enfocar bé la classificació, abans de pensar en la millor escola els pares s’haurien de plantejar si és " la millor escola per al seu fill". Els progenitors s’han d'imaginar una meta. No es tracta que sigui cirurgià o advocat, sinó de tenir una visió global i integral de la persona.  

El primer que cal  prendre atenció és en el projecte educatiu. El ideari del centre és important i lògicament ha de ser semblant a la forma de sentir, viure i educar. Ha d'existir una coherència entre casa i escola. Si a casa es comparteix la filosofia del centre, tot serà més fàcil. No obstant això, si els principis que  l’escola impulsa són diferents amb els que té la família, el nen o la nena poden tenir problemes per a integrar les dues visions del món.

Pot passar que el nen presenti alguna necessitat educativa i, per tant, necessiti atenció especialitzada. Saber com s'atén aquest tipus d'alumnes i la sensibilitat dels docents cap als problemes d'aquests nens és important. Conèixer el funcionament de l’escola de manera grupal és fonamental, però també hem de saber com tracta el centre les particularitats de cada alumne.

El tipus d'instal·lacions, així com la qualitat d'aquestes és el primer que entra pels ulls quan es visita una escola. I encara que, l'estètica no ha de ser el punt més determinant a l'hora de triar centre, sí que convé valorar-ho perquè els alumnes passaran moltes hores al dia, gaudint i utilitzant les instal·lacions.

Molts pares donen una importància excessiva a la posició que ocupen les escoles en les llistes que se sustenten en les proves externes que realitza la comunitat o en les notes que s'obtenen en selectivitat. És una dada que es pot tenir en consideració, però no ha de ser determinant a l'hora de triar centre.

La distància del centre escolar, encara que potser aquest és el punt menys important a tenir en compte, cal no perdre'l de vista, perquè no és el mateix tenir l’escola a pocs minuts caminant de casa, que dependre del cotxe o del transport escolar. La distància al centre escolar i l'horari lectiu han d'oferir una qualitat de vida a l'alumne perquè tingui temps per a descansar, estudiar, jugar, relacionar-se.

Que el centre sigui públic o privat no vol dir que sigui dolent o bo. Serà important no guiar-se per prejudicis i intentar assistir a les xerrades informatives i així tenir una eina fiable per a escollir-los o rebutjar-los.

En termes generals podem afirmar que el més important és que l'escola estigui feta a la mesura de la infància, independentment de les seves singularitats. L'essencial és que domini la qualitat humana en l'entorn afectiu i emocional en el qual el nen es desenvolupa, que els docents tinguin una bona preparació professional i que l'ambient sigui l'adequat perquè els nens creixin feliços.

 

Equip d'ATIA, psicologia i psiquiatria Barcelona