Atenció psicològica per pacients amb càncer

13/05/2019

El diagnòstic i tractament del càncer és un esdeveniment altament estressant que pot fer que apareguin episodis depressius, tristesa i pensaments obsessius a mig i llarg termini. Les reaccions de por, incertesa, incredulitat o ràbia formen part del procés emocional i varien d’intensitat al llarg de la malaltia.

Acceptar un diagnòstic de càncer i rebre un tractament específic suposa un fet que sobrepassa en nombroses ocasions a les persones que el pateixen i a la seva família.

Algunes persones en aquesta situació consideren que tenen suficients recursos per a afrontar-ho. Però quan la intensitat de les emocions és excessiva i produeix un cert patiment en el pacient i en la família o quan apareixen reaccions desadaptatives o trastorns psicopatològics, és convenient la intervenció professional d'un psicòleg.

És important que l'ajuda professional per a pacients amb càncer sigui el més personalitzada possible. Perquè cada persona té les seves necessitats i viu la malaltia a la seva manera. L'assistència psicològica està indicada en els diferents moments de l'evolució de la malaltia. Cadascuna de les fases es caracteritza per uns problemes específics i les estratègies que s'utilitzen poden variar.

Afrontar el diagnòstic

En aquest moment el suport se centra en ajudar el pacient a expressar-se i normalitzar les reaccions emocionals.

Conviure amb el tractament

El tractament es un moment molt especial i pot aparèixer el desgast emocional per les seqüeles físiques i efectes secundaris d'aquest. El cansament, la caiguda del cabell, nàusees i marejos són símptomes que acompanyen durant un període de temps. La psicologia ofereix al pacient un espai privat d'alleujament emocional per a expressar els sentiments, reconèixer-los i, sobretot, acceptar-los.

Afrontar els canvis familiars

Després de molts anys de rutines establertes, el càncer ho canvia tot. El psicòleg busca la manera d'adaptar al pacient als canvis que van sorgint i treballa perquè es vegin com a noves oportunitats; tenir temps per a passejar, poder preparar un menjar tranquil·lament, etc.

Facilitar la comunicació familiar

És habitual que el pacient vulgui parlar d'algun tema que el preocupa (el dolor, la mort, etc.) i els familiars el rebutgin perquè no saben com abordar-lo. Des de la psicologia es planeja com i quan abordar aquestes qüestions: el lloc, el moment i el motiu per a aconseguir una comunicació basada en el respecte i ajudar a fer que cadascun s'expressi segons les seves necessitats.

Tornar a la normalitat

Des de fora sembla que quan una persona rep l'alta les seves preocupacions desapareixen. I no sempre és així. Algunes coses poden haver canviat: la concepció d'un mateix, la visió de la vida o noves pors. A més, el malestar emocional es pot mantenir, i convé parar-li esment, encara que estigui lliure d’infermetat.

Afrontar la recaiguda

Algunes persones recauen en el càncer. I això es viu amb una gran frustració i sentiment de derrota. En aquesta situació es poden sentir molt soles, i acompanyar-les és fonamental per a millorar el seu estat d'ànim.

L'objectiu fonamental de les diferents intervencions psicològiques és que el pacient diagnosticat amb càncer i que ha de ser tractat mantingui una bona qualitat de vida i un benestar emocional, amb la menor alteració possible de la vida social, laboral i familiar.

En termes generals, la direcció de la intervenció ha d'orientar-se cap a actuacions que disminueixin el patiment i facilitin el procés d'adaptació del malalt i la seva família, de tal manera que pugui donar una nova significació a la seva situació permetent-li afrontar la incertesa d'una altra manera, viure amb esperança i continuar gaudint del que té.

 

Equip d'ATIA, psicologia i psiquiatria Barcelona