Antidepressius i embaràs

09/11/2020
Dones, Embaràs, Ajuda professional

La depressió afecta a una de cada deu dones durant l’embaràs, per la qual cosa augmentar el nostre coneixement sobre la seguretat dels fàrmacs antidepressius en aquesta situació és una prioritat de salut pública.

En depressions lleus i moderades es pot plantejar la psicoteràpia com a primera opció terapèutica. Tot i així, els antidepressius són la principal opció de tractament en depressions greus. No obstant, s’ha de tenir en compte els beneficis i els riscs de prendre’ls durant l’embaràs.

Per aquest motiu, quan hi ha un estat depressiu en una dona embarassada és imprescindible consultar amb un metge especialista en psiquiatria.

Per què és important tractar la depressió durant l’embaràs?

Diversos estudis han trobat associació entre depressió no tractada durant l’embaràs i major risc de part prematur, baix pes del nadó al néixer, menor creixement fetal i altres trastorns del recent nascut. Algunes de les causes que ho explicarien poden ser l’augment en el consum d’alcohol i d’altres drogues per part de la mare deprimida i la deixadesa d’aquesta a l’hora de cuidar-se (mala alimentació, no seguiment de les visites mèdiques, etc.). A més a més, la inestabilitat anímica pròpia de la depressió durant l’embaràs també augmenta el risc de depressió postpart i, per tant, una major dificultat posterior per a establir un vincle amb el recent nascut.

Es pot prendre antidepressius durant l’embaràs?

La resposta és , sempre i quan la decisió es prengui buscant un equilibri entre efectes adversos i beneficis. Encara que en general el risc de defectes congènits i altres problemes és molt baix per als nadons de mares que prenen antidepressius durant l’embaràs, són pocs els medicaments que han provat ser segurs durant l’embaràs.

La seguretat dels fàrmacs antidepressius s’ha estudiat extensament en els últims anys, prestant atenció a la teratogenicitat, als síndromes perinatals i a les complicacions postnatals del neurodesenvolupament. Tot i així és evident que hi ha dificultats metodològiques en l’elaboració dels estudis ja que, per raons ètiques, l’estudi controlat aleatoritzat no pot ser aplicat per a mesurar els riscos dels psicofàrmacs durant l’embaràs.

Hi ha algun antidepressiu que no es pugui prendre durant l’embaràs?

Segons diversos estudis, no es recomana l’ús de la Paroxetina, ja que podria estar associada a un lleu augment dels defectes cardíacs fetals. Tampoc es recomana els inhibidors de la monoaminooxidasa (Fenelzina o la Tranilcipromina), tot i que aquests últims són fàrmacs poc utilitzats actualment.

Què passa si la mare ja està prenent antidepressius en el moment de quedar-se embarassada?

Depenent de la medicació que s’està prenent i de la situació clínica de la pacient, el metge ha de poder valorar els riscos i els beneficis de continuar el tractament farmacològic.

Quina és la conclusió?

Si tens depressió i estàs embarassada o penses quedar-te embarassada és imprescindible consultar amb un psiquiatre. S’ha de sospesar detingudament els riscs i els beneficis de prendre tractament durant l’embaràs i s’ha de valorar les alternatives no farmacològiques com la psicoteràpia. La col·laboració entre el psiquiatre, la mare i la parella oferirà al recent nascut una major probabilitat de gaudir de bona salut a llarg termini.

Més informació