Reeducacions psicopedagògiques

En l’àmbit escolar, les exigències acadèmiques i la sobrecàrrega poden repercutir en l’autoestima, l’estat d’ànim i la motivació dels nens i adolescents.  

La reeducació és un tractament dels trastorns de l’aprenentatge que pot ajudar a assolir els objectius acadèmics, sense deixar de banda la part emocional i de comportament.

Quan és necessària una reeducació?

  • Trastorns i dificultats de l’aprenentatge
  • Trastorns del comportament
  • TDAH
  • Dislèxia
  • Discalcúlia
  • Impulsivitat i dificultat de concentració

Per més informació contacta amb nosaltres

T: 630.292.360 
E: info@atiapsicologia.com


Via Augusta, 143, 5º1ª
08021 Barcelona