Elena Picanyol

Psicòloga i psicoterapeuta

Num. col. 20440

Psicòloga d'ATIApsicologia.

Màster de Psicologia General Sanitària per la Universitat de Barcelona.

Màster de Psicopatologia Clínica per la Universitat Ramon Llull.

Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica per la Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica.

Formació i experiència amb TEA, TDAH, trastorns d'aprenentatge i trastorns de conducta.

Formació i acreditació en Parent Development Interview (PDI) i en Mentalization-Based Treatment for Families per l’Anna Freud Center (AFC).

Actualment també treballa en un CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) de la xarxa pública.