Anna Bayà

Psicòloga i psicoterapeuta

16376

Psicòloga d’ATIA psicologia.

Postgrau d’ Atenció Precoç per ISEP.

Postgrau de Psicopatologia Clínica per la Fundació Vidal i Barraquer.

Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica per la Fundació Vidal i Barraquer.

Formació i experiència en TEA.

Llarga experiència en la pràctica clínica pública en CDIAP ( Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç).

Actualment, exerceix en la pràctica pública, en un CDIAP i des de la pràctica privada.