Albert Sanz

Psicòleg i psicoterapeuta

Num. Col. 19941

Psicòleg d'ATIApsicologia.

Màster en Clínica Psicoanalítica de nens i adolescents per la Universitat de Barcelona i ECPNA.

Màster en Psicoteràpia Analítica Grupal per la Universitat de Deusto i Fundació OMIE.

Experiència en el sistema de protecció d'infància, en adopcions internacionals i en educació especial.

Actualment treballa a la pràctica privada i amb projectes municipals de prevenció de l'abandonament escolar prematur.